Restauratie

Renovatie van drie Dokterswoningen. Tevens worden er besparende maatregelen genomen door het isoleren van de begane grondvloer en het isoleren van de spouwmuren. De restauratie betrof het aanbrengen van nieuwe dakpannen, goten, schoorstenen, herstel kozijnen, dak overstekken in verband met houtrot en diverse betonreparaties